Deprecated: Function eregi() is deprecated in /store/cpanel/home/justin/public_html/index.php on line 23
Kemikalije, nevarne snovi

Nevarne svnovi

Nudimo:

  • Svetovanje delodajalcu pri izbiri ustreznih tehničnih ukrepov za varovanje zdravja delavcev pri delu z nevarnimi in zdravju škodljivimi snovmi
  • Svetovanje delodajalcu pri izbiri ustrezne osebne varovalne opreme.
  • Priprava prijave nevarnih kemikalij s spremljajočo dokumentacijo Uradu za kemikalije   
  • Izdelava navodil za varno delo z nevarnimi kemikalijami
  • Izdelava varnostnih listov za nevarne kemikalije
  • Sporočanje Uradu za kemikalije o prometu s kemikalijami
  • Usposabljanje zaposlenih, ki rokujejo z nevarnimi kemikalijami
  • Izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi snovmi